×

26. Food Product & 30. Hotel Equipment
16 - 19 Ocak January 2019
Antalya Expo Center

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri (397 ve 1524) ile 31 Mayıs 2013 tarih ve 28663 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik uyarınca öngörülen içeriğe bu bölümde yer verilmektedir.

Gelir tablosu

Nakit akım tablosu

Bilanço

Özsermaye değişim tablosu

Genel kurul çağrısı

Şirket sözleşmesi

Genel kurul toplantı tutanağı

İç Yönerge