AÇIK RIZA METNİ

ANFAŞ ANTALYA FUARCILIK İŞLETME VE YATIRIM A.Ş.

Açık Rıza Metni


ÇALIŞAN/STAJYER ADAYLARI ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AÇIK RIZA METNİ

ANFAŞ ANTALYA FUARCILIK İŞLETME VE YATIRIM A.Ş. (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak özel nitelikli kişisel verilerinizi işlemekte gerekli hassasiyeti göstermek adına, bizlere ilettiğiniz özgeçmişiniz içerisinde bulunan ve işlemeye konu olabilecek özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenebilmesi için onayınızı rica ediyoruz.

Bu kapsamda, işlenmesini tercih etmediğiniz kişisel verileri, özgeçmişinizde bulundurmamanızı ve bu verileri içerir dosya yüklememenizi öneririz.

Özgeçmişinizi iletmeniz halinde, özgeçmişiniz içerisinde bulunan ve işlemeye konu olabilecek özel nitelikli kişisel verilerinizi, (ırkınız, etnik kökeniniz, siyasi düşünceniz, felsefi inancınız, din, mezhep veya diğer inançlarınız, kılık ve kıyafetiniz, dernek, vakıf ya da sendika üyelikleriniz, sağlığınız, cinsel hayatınız, varsa ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle fotoğraf, engellilik durumu ve detaylarına ve sağlık durumu detayları) Çalışan/Stajyer Adayı Aydınlatma Metni’nde belirtilen çerçevede ve amaçlarla işleyebilmemiz için açık rıza vermektesiniz.

1- KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

"SOĞUCAKSU MAH. 25001 SOKAK NO:1/4 Aksu/ANTALYA" adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,

Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,

Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@anfas.com.tr adresine elektronik posta göndererek iletebilirsiniz.